Veľmi dôležité informácie

 1. Dodávky paliet sa uskutočňujú na krajnice ciest.
 2. Dodávacie vozidlá nemôžu mať prístup na príjazdové cesty z dôvodu poistných obmedzení.
 3. Ťažký nákladný automobil môže spôsobiť poškodenie blokovania dlažby, trávnatých plôch atď.
 4. A Palletways to neriskuje manévrovaním do príjazdovej cesty.
 5. Prepravná spoločnosť ani naša spoločnosť neberie  zodpovednosť za akékoľvek škody na súkromnom majetku, ku ktorým dôjde v priebehu dodávky. Ak povolíte dodávajúcemu vozidlu prístup k vášmu súkromnému majetku, je to na VAŠE vlastné riziko. Pri štandardných mestských / predmestských adresách to znamená, že vodič bude ťahať pozdĺž pozemku a potom pomocou hydraulickej ruky, alebo vysokozdvižného vozíka na prepravu paliet umiestni paletu do bezpečnej polohy na obrubníku. To znamená, že paleta musí byť ponechaná na konci vašej príjazdovej cesty alebo na inom vhodnom mieste.

Ako bude doručená moja objednávka?

Objednávky paliet sú dodávané našimi partnerskými kuriérmi,  nie našimi vlastnými vodičmi.

Váš tovar sa dodáva na palete, ktorej stopa je zvyčajne približne 1,2 m x 1 m. Výška palety závisí od objednaného tovaru, ale môže byť vysoká maximálne 1,5 metra.

Maximálna hmotnosť palety je 1 000 kg.

Prístup k vášmu majetku

Náš kuriér pre palety zvyčajne doručí vašu objednávku na nákladnom aute s hmotnosťou 24 ton s plošinou. To znamená, že vstupná plocha vašej nehnuteľnosti musí byť prístupná veľkému vozidlu.

Pokiaľ príde dodávka je možné aj nacúvať do dvora a vyložiť čo najbližšie.

Vodič nemusí mať prístup na vašu cestu, ak mu prekáža:

 • Nízke nadzemné vedenia alebo nízko visiace mosty, podchody, stromy.
 • Nízke mosty alebo mosty s hmotnostnými limitmi
 • Úzke prístupové cesty
  Ak si myslíte, že 24-tonový alebo väčší nákladný automobil nebude mať prístup na vašu cestu, požiadajte pri objednávaní 7,5-tonový nákladný automobil. 7.5t je najmenšie vozidlo, ktoré môžeme zabezpečiť.

Bude mi vodič schopný dať paletu do mojej garáže?

NIE. Vodič má zmluvu o dodávke iba na krajnicu vozovky, takže záleží na jednotlivom vodičovi, či je schopný alebo ochotný presunúť paletu bližšie, ako by ste chceli.

Vodiči sú  veľmi zaneprázdnený a nie vždy majú čas presúvať palety na veľké vzdialenosti, na príjazdové cesty alebo do garáží atď.

Máme možnosť pri-objednať „POMOCNÍKOV“ pre odbalenie a vyloženie palety na konkrétne miesto.
CENA vyloženia 1 palety na konkrétne miesto (garáž, atď) stojí 10 eur.

Palety sú veľmi ťažké a vodič nebude môcť na kolesách presúvať paletu na čokoľvek iné ako plochý, rovný betón alebo asfalt. Nie je možné prepravovať palety po štrku, tráve, dláždených alebo svahoch.

V prípade doručovania paliet na menej dostupné miesta ako napr. : chatové oblasti, nespevnený povrch, štrk máme možnosť objednať 4×4 nákladné auto s hydraulickou rukou.

Možnosť prepravy

                               takmer „ZADARMO“

JEDEN CELÝ KAMIÓN

Čo to znamena?  

Ak sa naplní kamión, ktorý ide Vašim smerom, napríklad si objednajú brikety, alebo pelety aj Vaši susedia, tak aby sa naplnil celý kamión, doprava vtedy bude  ZADARMO 

V prípade doručovania paliet na menej dostupné miesta ako napr. : chatové oblasti, nespevnený povrch, štrk máme možnosť objednať 4×4 nákladné auto s hydraulickou rukou.

Kamión – dokáže naložiť 24 paliet. 

Pri kamiónových odberoch aj nižšie ceny.

            PODĽA VZDIALENOSTI OD SKLADOV

Náš sklad sa nachádza v KošiciachĎurďošíku a Žiline.

Dodávka – dokáže naložiť maximálne 1,2 tony. 

 1. Košice a okolie do 20 km – 10 eur 
 2. Mimo Košíc do 70 km – 20 eur 

Špedičná spoločnosť – cena za 1 paletu.

 1. Východné Slovensko – 20 eur 
 2. Stredné Slovensko – 30 eur 
 3. Západné Slovensko – 40 eur

Nákladné 7,5 t s hydraulickým čelom dokáže naložiť maximálne 4 palety.

Cena za 1 km – 0,80 centov + 10 eur výkladka s hydraulickou rukou.

Kamión – doprava od 10 ton ZADARMO.